Termal Suyumuz

Sağlık Bakanlığı Temel Sağ. Hiz. Gen. Müd. Tıbbi Değerlendirme Kurulu Raporu

1.Analiz Raporuna Göre Doğal Tedavi Unsurunun Tıbbi Niteliğinin Tanımlanması: (suyun/peloidin tanımı) TC Sağık Bakanli Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının 06.10.2011 gün ve 33386 protokol nolu analiz raporu ile TAEK Saraykoy Nükieer Araştrma ve Eğitim Merkezinin 10.08.2011 gün ve SD11002585 sayili raporuna göre toplam mineralizasyonu 4255 mg/ Lt, kaynak çıkış sıcaklığı 60°C olan mineralli su
2-Niteligine Göre Doğal Tedavi Unsurunun Tibbi Balneolojik Tanımlanması: Anılan örnek 4255 mg/Lt toplam mineralizasyona sahip, florürlu (3,28 mg/Lt), sodyumlu (802mg/Lt), bikarbonati (2905 mg/Lt) karışık nitelikli mineraili sudur. Tamamlayıcı tedavi unsuru olarak hekim kontrolünde uygun sicaklığa getirilerek banyo uygulamalari şeklinde inflamatuvar romatizmal hastalıklarının (romatiod artrit, ankilozan spondilit basta olmak üzere) kronik dönemlerinde. kronik bel agnsı, osteoartit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının: mivozit, tendinit, travma,fibromiyalji sendromu yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde, ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun sureli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon calışmalarında, kronik dönemdeki
seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda cerebral palsy gibi hastalikların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında kullanılabilir niteliktedir. Seçilmis olgularda mide bağırsak sisteminin fonksiyonel rahatsızliklannda, hekim kontrolünde ve tanımlanmış kür süresi boyunca olmak şartıyla içme kürlerinde kullanılabilir.


3-Tibbi Değerlendirme Kurulunun Bu Kaynakta Kurulması Muhtemel Tesisle İlgili Önerileri:
1. Banyo uygulama birimlerinde (Kaplıcalar Yönetmeligi Madde 11 a, b deki esasiara uyulması gerekmektedir)
-Termal tedavi havuz/havuzlan
Sıra banyolari (Küvetler)
Lokal banyo aygıtlarının (ekstremite, oturma banyoları)
2- Planlanıyor ise fizik tedaci uygulamasında Kaplıcalar Yönetmeliği Madde 8 ve 12 de belirtilen hususların dikkate alinması
3. İçerdiği florür miktarinin yüksek (2.65 mg/Lt) olmasindan dolayı kullanıcıların kolayca
görebileceği yerlere "0 7 yas grubu çocuklar için içilerek kullanılmasının uygun olmadığı''nı belirtir levhalar asilması,
4 Tesiste, Kaplıcalar Yönetmeliği Madde 14 a ve b bendlerinde belirtilen asgari personelin; laboratuvar kurulması duşunülüyorsa laboratuvar teknisyenin bulundurulması, önerilmektedir.

 

Toplantı &Davet

Toplantı ve organizasyonlarınızı termal suyun şifası ile birleştirmek ister misiniz?